e-mail: biuro@leadpol.pl / tel. +48 887 708 052

zdjęcie produktu

Nickel

Cathode, Anode

Technical data:

Anode
Ni 99.92% – 99.99%

Cathode
Ni 99.92%


Nickel made to order in various forms and different sizes.

Nickel

Technical data:

Anode
Ni 99.92% – 99.99%

Cathode
Ni 99.92%


Nickel made to order in various forms and different sizes.

Nickel belongs to the group of transition metals, characterized by the hardness and ductility typical for this group of metals. … Metal is mainly used for the production of alloys; around 60% of world nickel production is used to produce stainless steel.

 

Features physical:

Nikiel jest metalem srebrzystobiały o charakterystycnym połysku, jest bardzo twardy, kowalny i ferromagnetyczny, daje się dobrze polerować. W zwykłej temperaturze jest odporny na działanie czynników atmosferycznych.

 

Chemical properties:

Nikiel jest pierwiastkiem dwu-, trój- i czterowartościowym. Występuje w stopniach utlenienia +2, +3 i +4, trwałe są związki na stopniu utlenienia +2. Rozpuszcza się w kwasach nieutleniających wypierając z nich wodór, przechodzi przy tym do roztworu w postaci jonów niklawych NI2+. Rozpuszcza się również w rozcieńczonym kwasie azotowym.W stążonym kwasie azotowym ulega pasywacji – pokrywa się ochronną warstewką tlenków, nie dopuszczającą do dalszego rozpuszczania metalu. W stanie silnie rozdrobnionym jest piroforyczny. W postaci litej reaguje z tlenem dopiero po ogrzaniu, tworząc tlenek niklawy NiO. Na gorąco reaguje z siarką i chlorowcami. Nikiel tworzy tlenki: NiO – tlenek niklawy, Ni2O3.xH2O – uwodniony tlenek niklowy oraz NiO2 – tlenek niklu(IV). Znane są liczne związki kompleksowe niklu.

 

leadpola