e-mail: biuro@leadpol.pl / tel. +48 533 556 898

zdjęcie produktu

Bearing alloys

Wide range of applications

Technical data:

List Technical bearing alloys offered by Leadpol is given in the table below.

Bearing alloys

Technical data:

List Technical bearing alloys offered by Leadpol is given in the table below.

Ołów znajduje także zastosowanie na stopy łożyskowe, stosowane do produkcji panewek łożysk ślizgowych oraz innych części współpracujących ze sobą w warunkach tarcia ślizgowego. Wykorzystywane są m.in. w wysokoobrotowych silnikach t.j. sprężarki, walcarki, turbiny, młyny, wagony kolejowe.
 

Najważniejsze własności stawiane stopom łożyskowym:
 

– dobra smarowność
– duża odporność na korozję
– dobre przewodnictwo cieplne
– niewrażliwość na zacieranie się
– mały współczynnik tarcia oraz odporność na ścieranie
– plastyczność i wytrzymałość na ściskanie
– dobre własności odlewnicze
– odporność na zmęczenie oraz duża udarność (odporność materiału na pękanie przy obciążeniu dynamicznym)

 

 

Reference Table offered by Leadpol bearing alloys
SymbolSize / WeightType of material
Ł80L gąski (140x50x330 / 13-18 kg) Cast alloys
Ł89L gąski (140x50x330 / 13-18 kg) Cast alloys
PbSb14Sn9CuAs gąski (140x50x330 / 13-18 kg) Cast alloys
SnSb8Cu4Cd gąski (140x50x330 / 13-18 kg) Cast alloys
SnSb12Cu6Pb gąski (140x50x330 / 13-18 kg) Cast alloys
SnSb8Cu4 gąski (140x50x330 / 13-18 kg) Cast alloys
Ł6gąski (140x50x330 / 13-18 kg) Cast alloys
Ł10As gąski (140x50x330 / 13-18 kg) Cast alloys
Ł16 (PN-82/H-87111)gąski (140x50x330 / 13-18 kg) Cast alloys
Ł80S (PN-82/H-87111)gąski (140x50x330 / 13-18 kg) Cast alloys
Ł83 (PN-82/H-87111) gąski (140x50x330 / 13-18 kg) Cast alloys
Ł89 (PN-82/H-87111) gąski (140x50x330 / 13-18 kg) Cast alloys

leadpola