e-mail: biuro@leadpol.pl / tel. +48 533 556 898

zdjęcie produktu

Cynk w gąskach

Cynk pierwotny - 99,95%
Cynk wtórny - 98,50%

CYNK PIERWOTNY - 99,95%

Gąski o wadze: ok. 20 - 25kg
Wymiary bloków: 440 x 220 x 35mm

Pakowanie:
Cynk odlewany jest w gąski lub bloki i pakowany w pakiety po ok. 36 - 44 szt. o wadze ok. 0,700 - 1,000 MT


CYNK WTÓRNY - 98,50%

Gąski o wadze: ok. 25 - 30kg

Pakowanie:
Cynk odlewany jest w gąskach lub blokach o wadze 25-30kg, a następnie formowany w pakiety o masie ok. 700 - 1200kg

Przechowywanie:
Cynk należy przechowywać w suchych i czystych pomieszczeniach wolnych od szkodliwych par, gazów i środków chemicznych.

Transport:
Cynk metaliczny może być odbierany każdym środkiem transportu.

Cynk w gąskach

CYNK PIERWOTNY - 99,95%

Gąski o wadze: ok. 20 - 25kg
Wymiary bloków: 440 x 220 x 35mm

Pakowanie:
Cynk odlewany jest w gąski lub bloki i pakowany w pakiety po ok. 36 - 44 szt. o wadze ok. 0,700 - 1,000 MT


CYNK WTÓRNY - 98,50%

Gąski o wadze: ok. 25 - 30kg

Pakowanie:
Cynk odlewany jest w gąskach lub blokach o wadze 25-30kg, a następnie formowany w pakiety o masie ok. 700 - 1200kg

Przechowywanie:
Cynk należy przechowywać w suchych i czystych pomieszczeniach wolnych od szkodliwych par, gazów i środków chemicznych.

Transport:
Cynk metaliczny może być odbierany każdym środkiem transportu.

Gąski cynowe otrzymywane są rudy lub innego materiału cynkonosnego przez destylację, redukcję chemiczną lub elektrolizę.

 

 

Cynk pierwotny

Oznaczenie gatunkuZn, nie mniej niż, %Zanieczyszczenia, nie więcej niż, %
PdCdFeSnCuAlZanieczyszczenia ogółem
Z199,9550,0030,0030,0020,0010,0010,0010,005
Z598,51,40,010,05---1,5

 

Cynk wtórny

Oznaczenie jakościZnPbCdFeAlCuSnSuma (1-6)
ZSA98,51,30,020,050,05--1,5
ZS198,01,30,040,050,1-0,7a2,0b - 1,5
ZS297,51,50,050,12--0,7a2,5b - 2,0

 

a – przy produkcji stopów miedzi zawartość SN może być ograniczona do 0,3%
b – jeśli cynk jest używany w procesie galwanizacji to kąpiel może zawierać nie więcej niż 1,5% nieczystości innych niż Fe i Sn, natomiast suma ogólna składników metalu innych niż Zn (łącznie z Fe i Sn) jest mniejsza niż 2%

 

leadpola